Informacja

Promocje

 • Ochrona pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego - Ozonowanie interwencyjne i profilaktyczne

  Ochrona pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego - Ozonowanie interwencyjne i profilaktyczne

  Rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowy, ponieważ jego rozpoczęcie zbiega się z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Szkoły i przedszkola to miejsca szczególnej troski, gdyż utrzymanie właściwej dyscypliny odnośnie do zasad higieny i bezpieczeństwa jest tutaj wyjątkowo trudne. Tymczasem to na kadrze dydaktycznej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najbezpieczniejszych warunków. Obok maseczek i płynów dezynfekcyjnych, metodą godną polecenia jest OZONOWANIE.

  Ozonowanie jako metoda rekomendowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy

  Dokument w formie komunikatu CIOP z dnia 27 marca 2020 roku dostępny jest pod adresem:

  https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89653/2020033104228&Komunikat-4-Stanowisko-NC-ozonowanie.pdf

  Ozon działa zabójczo na zdecydowaną większość chorobotwórczych drobnoustrojów: wirusów, bakterii, grzybów etc. Wprawdzie badania nad konkretnym przypadkiem oddziaływania ozonu na koronawirusa SARS-CoV-2 z 2019 roku są wciąż jeszcze w fazie aktywnej, to już na tym etapie można ocenić wysokie prawdopodobieństwo skuteczności tej metody. Na chwilę obecną nauka dysponuje stuprocentową pewnością, że ozon niszczy otoczkę lipidową wirusa SARS-CoV odkrytego w 2003 r. Zgodność genomu obydwu wirusów wynosi aż 85%, co daje uzasadnione podstawy dla CIOP do rekomendowania dezynfekcji ozonem, jako metody zapobiegawczej rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

  Ozonowanie w przypadku stwierdzenia wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 na terenie szkoły lub przedszkola

  Jak wiadomo, przepisy są w tych sytuacjach dość restrykcyjne. Są także obiektem kontrowersji. Z jednej strony mamy konieczność izolacji i kwarantanny, a z drugiej strony pojawia się priorytet w postaci jak najszybszego przywrócenia budynku szkoły (przedszkola) lub jego części do pełnego funkcjonowania. W tej sytuacji ozonowanie jest metodą godną polecenia ze względu na:

  • wysokie prawdopodobieństwo skuteczności;
  • krótki czas realizacji dezynfekcji;
  • brak konieczności dodatkowej ochrony sprzętu i wszelkich przedmiotów (ozon nie wywołuje tutaj żadnych negatywnych następstw, a więc nie trzeba niczego wynosić z pomieszczeń, przykrywać etc.);
  • kompleksowe działanie ozonu – gaz dociera wszędzie równomiernie w przeciwieństwie do płynu dezynfekcyjnego, którego działanie jest ograniczone miejscowo.

  Po zakończeniu ozonowania i przewietrzeniu pomieszczenia (stężenie gazu musi spaść do poziomu 0,1 ppm), może ono być kwalifikowane jako zdezynfekowane, a tym samym przywrócona może zostać jego normalna rola w funkcjonowaniu szkoły lub przedszkola.

  Ozonowanie jako forma zapobiegania epidemii

  Profilaktyczne przeprowadzanie ozonowania nie da gwarancji, że po jego zakończeniu na terenie szkoły lub przedszkola nie pojawi się ktoś, kto jest nosicielem wirusa. Takiej sytuacji nigdy bowiem nie da się przewidzieć. Istnieją jednakże sytuacje, gdy należy mieć pewność, że dane pomieszczenie nie stwarza żadnego zagrożenia. Może to być związane np. z faktem, gdy NIE WIADOMO, czy na obszarze budynku nie przebywał ktoś zakażony. Wówczas profilaktyka działań jest jak najbardziej wskazana. Warto też przy tym podkreślić, że certyfikowany wykonawca wystawia stosowne zaświadczenie, dokumentujące prawidłowo przeprowadzoną dezynfekcję ozonem. Jest to istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względów proceduralnych oraz formalnych. Tego typu dokument w jakiejkolwiek sytuacji spornej potwierdza, że kierownictwo placówki przedsięwzięło wszelkie środki zapobiegawcze w celu zminimalizowania zagrożenia.

  Firma Blue Planet z siedzibą w Wolsztynie jest od ponad 10 lat producentem generatorów ozonu, prowadzi autoryzowany serwis ozonatorów a także licencjonowanym wykonawcą usług ozonowania jako dezynfekcji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego/mailowego/osobistego w celu uzyskania dalszych informacji oraz ustalenia formy współpracy.