Informacja

Ozonem w kurnik

Bardzo ważnym etapem który ma kluczowy wpływ na sukces hodowli zwierząt jest dezynfekcja obiektu i wyposażenia. Jako uzupełnienie lub zastąpienie w wielu przypadkach dezynfekcji chemicznej stosowany jest ozon.Zabieg dezynfekcji ozonem może być stosowany przed jak i po ściółkowaniu.

Dlaczego ozon po ściółkowaniu?

Po zaścieleniu powierzchni inwentarskiej wykonuje się ozonowanie, które doskonale usuwa pozostałości po poprzednio użytych dezynfekantach, doskonale bezpiecznie dezynfekuje, likwiduje bakterie, wirusy, grzyby i roztocza pozostawiając obiekt nie tylko sterylnym, ale też przyjaznym np. dla młodych ptaków. Przy niskim stężeniu ozonu 0.3 ppm i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 60-75% następuje wyraźna redukcja mikroorganizmów już po 2-3 godzinach ekspozycji (Tabela 1). Przy wyższym stężeni powyżej 1 ppm redukcja te następuje już po 60 minutach. (siła dezynfekcji ozonu uzależniona jest od stężenia gazu) .  ozonowanie kurnika

Tabela 1. Biobójcze właściwości ozonu (dane z różnych źródeł)

Organizm badany

Ozon (ppm)

W. w. p. (%)

Czas (min)

Przeżywalność (%)

Staphylococcus aureus

0.3-0.9

-

240

0.5

Pseudomonas aerruginosa

0.3-0.9

-

240

31

Serratia spp.

0.3-0.9

-

240

3.2

Proteus

0.3-0.9

-

240

0.9

Aspergillus fumigatus

0.3-0.9

-

240

8

Streptococcus salivarius

0.6

60-75

100

2

Bacillus cereus

3

95

60

0.013

Fusarium oxysporum

0.1

35-75

240

2

Aspergillus niger

0.1

35-76

240

84

Rhizopus stolonifer

0.1

35-77

240

43

Penicillium chrysogenum

3-9

90

1380

0.1

Wpływ ozonowania na wybrane bakterie

Gatunek bakterii                    Stężenie ozonu ppm              Cas ekspozycji (s)           Przeżywalność (%)

B. Subtilis                                       2,20                                       90                                              0,01

Salmonella typihamurium                 0,36                                       36                                              0,0002

S. Aureus                                       2,00                                       15                                                   0

E. coli                                             0,81                                       30                                              0,00003

E. coli                                             1,30                                       10                                                0,003

E. coli                                             2,00                                       15                                                   0

Metod zapewniających odpowiednią higienę w budynkach inwentarskich jest kilka, jednak ozonowanie jest metodą najskuteczniejszą, najbardziej trwałą i bezpieczną dla zwierząt które będą korzystać z tych pomieszczeń.

 

Bezpieczeństwo podczas zabiegu ozonowania.

Ozon w dużych stężeniach jest gazem trującym, niebezpiecznym dla człowieka. Aby uniknąć zatrucia, należy stosować detektory ozonu i specjalne maski przeciwgazowe, a miejsce zabiegu zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Dlatego ważne jest, aby zabiegi był wykonywany przez profesjonalną firmę.

 

 

Blue Planet – producent generatorów ozonu

 

Blue Planet jest producentem wysokowydajnych generatorów ozonu i we współpracy z OZONPOLSKA.PL z Mosiny (wieloletnim liderem w dziedzinie usług dezynfekcji) świadczymy usługi dezynfekcji, sterylizacji pomieszczeń przemysłowych, inwentarskich oraz hal w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Dzięki wiedzy i doświadczeniom zdobywanych przez lata potrafimy zaradzić problemom z bakteriami, wirusami oraz nieprzyjemnymi zapachami w wielu dziedzinach przemysłu.

Jako jedyni w Polsce posiadamy mobilny, wysokowydajny generator ozonu zdolny szybko wypełnić kubaturę do 24000 m3 wysokim stężeniem.

Korzyści: Ozonowanie jest ekologicznym sposobem dezynfekcji, ponieważozon po przereagowaniu zamienia się w tlen (O2) i nie pozostawia tzw. resztek chemicznych. Bezpiecznie wykonana usługa po zamówieniu i pewność długoterminowego działania zastosowanych zabiegów na fermie drobiu lub innym budynku gospodarczym.

 

 

Sposób wykonania: Miejsce wykonania zabiegu jest wskazywane przez osobę zamawiającą zabieg.