Informacja

Promocje

Ozonowanie wody pitnej

To szybki i wydajny proces dezynfekcji wody w porównani z innymi związkami jak chlor i dwutlenek chloru. Jest też gazem naturalnym i nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych jak to ma miejsce z urzydziem innych dezynfektantów.

Ozonowanie jako zaawansowany proces utleniania wykorzystywane jest w procesach technologicznych, ponieważ:

 • wspomaga procesy filtracyjne przez aglomeracje cząsteczek
 • pozwala efektywnie usunąć m.in. żelazo, mangan i amoniak
 • przyspiesza utlenianie mikrozanieczyszczeń oraz naturalnej materii organicznej
 • przywraca wodzie naturalną barwę i krystaliczną przejrzystość
 • usuwa z wody nieprzyjemny smak i zapach
 • zapewnia czystość mikrobiologiczną - usuwa bakterie, wirusy, ich spory i cysty oraz pleśnie i grzyby
 • przyśpiesza niektóre reakcje chemiczne (np. utlenianie)

Generator wody ozonowej

Zastosowania ozonu w przemyśle

Wykorzystując generatory ozonu lub wodę nasyconą ozonem, ozonowanie można stosować do:

 • do płukania i dezynfekcji butelek
 • w produkcji spożywczej do uzdatnienia wody produkcyjnej i technologicznej,
 • przy produkcji wody mineralnej,
 • do mycia i dezynfekcji owoców, jarzyn, warzyw i mięs - opóźnia psucie się i przejrzewanie
 • do dezynfekcji pomieszczeń
 • przy produkcji lodu – wydłuża trwałość mrożonek,
 • przy hodowli ryb w stawach – w procesach ciągłego uzdatniania wody i jej napowietrzania,
 • w basenach kąpielowych do usuwania (utleniania) zanieczyszczeń oraz dezynfekcji wody
 • w obiegach zamkniętych odzyskiwania wody w kąpielach mineralnych,
 • do mineralizacji, oczyszczania i odbarwiania ścieków,
 • do usuwania nieprzyjemnych zapachów - dezodoryzacja
 • Clean In Place (CIP) do dezynfekcji sprzętu

Dezynfekcja ozonem

Usuwanie organizmów chorobotwórczych oraz pierwot­ niaków Giardia lamblia i Cryptosporidum parvum jest jed­ nym z głównych celów uzdatniania wody do picia. W tabeli 1 zestawiono wartości iloczynu CT wymagane w celu inakty­ wacji 99% najważniejszych organizmów patogennych. Ozon jest najsilniejszym środkiem dezynfekcyjnym oraz jedynym skutecznym czynnikiem zapewniającym inaktywację cyst oraz oocyst pasożytniczych pierwotniaków.

Usuwanie herbicydów i pestycydów

Większość tych substancji jest skutecznie utleniana pod­ czas pełnego procesu oczyszczania wody zaczynającego się od ozonowania wstępnego, a kończącego się na połączeniu ozonowania z sorpcją na granulowanym węglu aktywnym

Tabela 1. Wartości iloczynu CT wymagane do inaktywacji 99% (21og) mikroorganizmów w temperaturze 5+25 °C (1)

 

Mikroorganizm

Ozon pH=6+7       

Chlor pH=6+7        

Chloroamina pH=8+9      

Dwutlenek chloru pH=6+7  

Escherichia coli

0,02

0,03+0,05

95+180

0,4+180

Poliowirus 1

0,1+0,2

1,1+2,5

770+3500

0,2+6,7

Rotawirus

0,006+0,06

0,01+0,05

2810+6480

0,2+2,1

Giardia lamblia (cysty)

0,5+1,6

30+150

750+2200

10+36

Cryptosporidiumparvum (oocysty)

2,5+18,4

7200

7200(1109)

78(1109)

 

Typowy okres półtrwania ozonu w zależności od temperatury.

Gazowy Ozon w lodzie

 

 

Rozpuszczono w wodzie

(pH 7 )

Czas

Temperatura

 

Czas

 

3 miesiące

-50 *C

 

30 minut

15 *C

18 dni

-35 *C

20 minut

20 *C

8 dni

-25 *C

 

15 minut

25 *C

3 dni

-20 *C

 

12 minut

30 *C

1,5 minuty

120 *C

 

   8 minut

35 * C

1,5-sekund

250 *C

Wartości te są oparte na składzie termicznym, nie uwzględnia się efektów ścian ani innych efektów katalitycznych

Rzeczywisty okres półtrwania ozonu będzie znaczni krótszy, gdy w grę wchodzi obciążenie organiczne, wraz z ciśnieniem, wilgotnością i innymi czynnikami. Te wartości dają dobre wskazanie, jak szybko rozkłada się ozon, a także, jak duża temperatura czynnika wpływa na okres półtrwania ozonu.

Temperatura może odgrywać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na aplikacje ozonu. Gdy temperatura jest bardzo niska, okres półtrwania ozonu jest bardzo długi, jednak ozon jest znacznie bardziej stabilny i może nie reagować tak szybko, jak zakładamy. W przeciwieństwie do tego, gdy temperatury są bardzo wysokie, okres półtrwania ozonu może być tak krótki, że nie ma czasu na działanie ozonu, lub szybkość reakcji ozonu może być przyspieszona niewystarczająco do stworzenia pożądanej reakcji w krótszym czasie. Podczas pracy z ozonem kluczowym czynnikiem będzie utrzymanie odpowiedniego stężenia oraz temperatury.

 

Urządzenia i systemy do ozonowania wody

Firma Blue Planet do zastosowań przemysłowych oferuje generatory zasilane tlenem z koncentratorów zmiennociśnieniowych. Nasze urządzenia mogą być chłodzone wodą lub powietrzem w zależności od warunków pracy i mocy urządzenia. Oferujemy pomoc w projektowaniu instalacji wodnych i sposobu dozowania ozonu do wody. W swojej ofercie posiadamy aparaturę pomiarową ozonu w wodzie i powietrzu.