Informacja

Promocje

Zastosowanie i sposoby ozonowania.

Usuwanie zapachów w pomieszczeniach mieszkalnych czy w samochodach może odbywać się przy użyciu ozonu. Ozon jest gazem nietrwałym a więc musimy go wyprodukować na bieżąco urządzeniem które się nazywa generator ozonu lub inaczej mówiąc ozonator. Proces ozonowania nie wymaga szczególnych umiejętności lub specjalistycznej wiedzy czy uprawnień ale musi być wykonywany przez osoby odpowiedzialne i z uwzględnieniem zasad opisanych w poradniku dostarczonym wraz z urządzeniem.
Reakcja ozonu
Najpopularniejszym zastosowaniem ozonu jest odgrzybianie klimatyzacji w samochodach. Wystarczy umieścić generator w pojeździe, uruchomić silnik, włączyć klimatyzacje, nadmuch na twarz, włączyć obieg wewnętrzny klimatyzacji i uruchomić generator ozonu na czas opisany w instrukcji obsługi (zazwyczaj jest to 20-30min.Usługa ta jest szeroko stosowana przez serwisy i warsztaty samochodowe ale nie jest zarezerwowana tylko dla wyspecjalizowanych placówek. Taką usługę można wykonać samemu we własnym zakresie i to kilka razy w roku. Aby przyspieszyć zwrot zakupu ozonatora można wykorzystać go do wykonywania usługowego w autach i mieszkaniach znajomych czy sąsiadów.
 
W przypadku pokoju hotelowego, który musi być przygotowany na nowego gościa w krótkim czasie dzięki wykorzystaniu generatora ozonu, można pozbyć się nieświeżego i nieprzyjemnego zapachu. Zanieczyszczone powietrze można zmienić w pełne świeżości pachnące w niespełna 45 minut, tylko dzięki wykorzystaniu odpowiedniego urządzenia. Zastosowanie generatora ozonu jest w stanie również zdezynfekować powietrze w pomieszczeniu jak i jego wyposażenie, ograniczając przy tym ryzyko zakażenia bakteryjnego, czy wirusowego. Ozonowanie oprócz tego, że sterylizuje pomieszczenie, to również całkowicie usuwa pleśń i grzyby, jak również w 90% usuwa wszelkie gryzonie, insekty i szkodniki. 
Ozon ma jak najbardziej zastosowanie także w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów przetwórstwa mięsnego, gdzie dzięki sterylizacji atmosfery w pomieszczeniu znakomicie poprawia sanitarne warunki. Surowiec do produkcji, jak również gotowy produkt, który znajduje się w atmosferze z zawartością ozonu jest odporny na zakażenia bakteryjne czy wirusowe. Samochody służące do transportu mięsa i jego przetworów poddawane są ozonowaniu w celu wyeliminowania ogniwa umożliwiającego zakażenie towaru. Ozonowanie pomieszczeń, gdzie dokonuje się rozbioru mięsa, lad chłodniczych, pomieszczeń sprzedaży w sklepach mięsnych, przedłuża jak najbardziej świeżość i trwałość mięsa jak również jego przetworów. W ostatnich czasach nie bez znaczenia zauważa się w sklepach mięsnych świeży zapach pozbawiony typowego odoru psującego się mięsa.

przetwórstwie rybnym ozonowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się ryby całkowicie eliminuje przykry zapach i przedłuża świeżość ryb.

przypadku hodowli zwierząt ozonowanie zapobiega chorobom zakaźnym jak również usuwa nieprzyjemne zapachy z hodowli.

Ozon ma również zastosowanie na basenach, tak więc ozonowanie wody sterylizuje, usuwa glony, oczyszcza wodę, a przede wszystkim prowadzi do pełnej przejrzystości wody w zbiorniku.

Ozon ma zastosowanie też w szpitalach, przychodniach, salach operacyjnych, gdyż dzięki niemu można uniknąć infekcji i zakażeń.

Ozonowanie klimatyzacji można też zastosować gdy powietrze jest silnie zanieczyszczone, np. po pożarze ponieważ ozon jest silnym utleniaczem i rozbija łańcuch zapachowy.

Dobór stężenia Oi czasu pracy ozonatora

Dobór właściwego stężenia ozonu jest zadaniem dla fachowca, który sam ustala wydajność ozonatora i czas zabiegu a tym samym stężenie ozonu w pomieszczeniu na podstawie wiedzy, praktyki i własnych obserwacji. Czas pracy ozonatora m.in. zależy od rodzaju i ilości usuwanego zanieczyszczenia (różne zapachy, mikroorganizmy i inne patogeny mają różną odporność na ozon), pojemności ozonowanego pomieszczenia a także od temperatury i wilgotności powietrza. Często potrzebne jest natlenienie lub zmniejszenie wilgotności powietrza w atmosferze pomieszczenia przed ozonowaniem
wilgotność względna: 30 – 60%
 

Stężenie ozonu i jego pomiar

Stężenie ozonu mierzone  jest specjalnym miernikiem który pokazuje  ilość cząstek ozonu w powietrzu lub wodzie. Mierzona wartość wskazywana jest w jednostkach ppm 
Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.    
ppm=mg/l    ppm=mg/m3
1 ppm = 2,14 mg O3/m3
okres połowicznego rozpadu ok. 20 - 30 minut
 

Dezynfekcja

Czas trwania zabiegu w zależności od osiągniętego stężenia ozonu.
Zalecane stężenie min. 1,5ppm
3h przy stężeniu 2ppm
2h przy stężeniu 3ppm
1,5h przy stężeniu 5ppm
 

Stężenie ozonu (obliczenie matematyczne)

Jak obliczyć jakie stężenie osiągniemy po
godzinie pracy generatora o wydajności
7g/h w pomieszczeniu o kubaturze 100m3  ?
W ciągu 1h zostanie łącznie wyprodukowane 7000mg ozonu.
7000mg/100m3 = 70mg/m3
Okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 20 minut dlatego dzielimy wynik przez 3. 70/3=23,3 mg/03
23,3 / 2,14 = 10,74ppm
 

Stężenie ozonu w praktyce

W praktyce pracy z ozonem często bywa, że stężenia ozonu w podobnych kubaturach inaczej wychodzą ze względu na różne warunki panujące w ozonowanych pomieszczeniach takie jak: temperatura, wilgotność, materiały tekstylne znajdujące się w pomieszczeniu i inne czynniki odpowiadające za szybszy rozpad ozonu.
 

Ozonowanie bez miernika

Jeśli nie posiadamy miernika stężenia ozonu możemy ustalić czas ozonowania w przybliżeniu, np.
Dla pomieszczenia 8 x 4 x 2,6 = 83,2 m
  • Cel - odświeżenie pomieszczenia  
  • Czas – 30 min (generator DS. 7 )
  • Czas -  15min  (generator DS. 14)
To samo pomieszczenie z uciążliwym zapachem powinniśmy ozonować o wiele dłużej.
  • Cel  – usunięcie zapachu
  • Czas – 1-2h  (DS. 7)
  • Czas -  45min – 1,5h  (DS. 14)
Jeśli zapach będzie nadal wyczuwalny to zabieg należy powtórzyć.