Informacja

Promocje

Zastosowanie ozonu w przemyśle.

 

Bakteriobójcze właściwości ozonu jako pierwszy zauważył W. Ohlmüller w 1890 r. Dziś wiemy, że niszczy też wirusy, zarodniki przetrwalnikowe bakterii, pierwotniaki, grzyby i glony. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 μg/dm3. Co jest szczególnie ważne - wirusy są bardziej wrażliwe na ozon niż bakterie. Ponieważ ozon skutecznie niszczy wirusy i mikroorganizmy, dlatego należy go szeroko stosować w zabiegach dezynfekcji.
Ozon utlenienia kwasy tłuszczowe w błonie komórkowej bakterii, a po jej zniszczeniu wiąże się z makromolekułami w komórce, nie tylko z białkami, ale także z kwasami nukleinowymi (DNA, RNA). Zmiany te są nieodwracalne i zawsze prowadzą do lizy komórek, czyli śmierci i całkowitego rozpadu bakterii.
Bakteriobójcza skuteczność ozonu rośnie wraz ze wzrostem jego stężenia (C) i czasem ekspozycji (T). Ozon w stężeniu 300 ppm i wyższym w ciągu kilku sekund skutecznie dezynfekuje powierzchnie z Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Wilgotność ma duży wpływ na skuteczność biobójczą ozonu. Zwykle jest większa redukcja mikroorganizmów przy niskim stężeniu ozonu i wysokiej wilgotności niż przy wysokim stężeniu ozonu i niskiej wilgotności. Przy niskim stężeniu ozonu (np. 0.3 ppm) i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 60-75% następuje wyraźna redukcja mikroorganizmów już po 2-3 godzinach ekspozycji (Tabela 1).
Tabela 1. Biobójcze właściwości ozonu (dane z różnych źródeł)
Organizm badanyOzon (ppm)W. w. p. (%)Czas (min)Przeżywalność (%)
Staphylococcus ureus0.3-0.9-2400.5
Pseudomonas aerruginosa0.3-0.9-24031
Serratia spp.0.3-0.9-2403.2
Proteus0.3-0.9-2400.9
Aspergillus fumigatus0.3-0.9-2408
Streptococcus salivarius0.660-751002
Bacillus cereus395600.013
Fusarium oxysporum0.135-752402
Aspergillus Niger0.135-7624084
Rhizopus stolonifer0.135-7724043
Penicillium chrysogenum3-99013800.1
W pomieszczeniach, w których produkowana jest żywność pochodzenia zwierzęcego (zakłady mięsne, przetwórstwo rybne), dezynfekcja pomieszczeń i powietrza z zastosowaniem ozonu zapobiega skażeniom żywności, kilkakrotnie przedłuża świeżość i tym samym zapewnia jej bezpieczeństwo. Ozon jest też od dawna używany do zabezpieczania mięsa i obróbki innej żywności jako bardzo skuteczny produkt biobójczy.
Ozon z generatorów jest używany do odgrzybiania starych, często zaniedbanych mieszkań lub domów. Jeśli w nich nie ma wentylacji i panuje wysoka wilgotność, wtedy zawsze obecne są w nich pleśnie (Stachybotrys chartarum, Aspergillus versicolor), niebezpieczne dla naszego zdrowia, bo wytwarzają rakotwórcze mykotoksyny. Ozon niszczy nie tylko strzępki pleśni i zarodniki pleśniowe na powierzchni i unoszące się w powietrzu, ale także skutecznie utlenia mykotoksyny neutralizując je. W związku z tym powstały u nas firmy usługowe specjalizujące się w odgrzybianiu pomieszczeń ozonem.
Ozon w stężeniu 50 ppm powoduje obniżenie o 66% liczby zarodników konidialnych Aspergillus flavus na powierzchni na nasion kukurydzy, całkowite zahamowanie wzrostu grzyba i jego zarodnikowania oraz niszczy 97% szkodliwych aflatoksyn (= rodzaj mikotoksyn), jednocześnie nie wpływając na zdolność kiełkowania nasion kukurydzy. Poziom aflatoksyn w zbożu jest zawsze wysoki po mokrych żniwach, a ‘zatrute’ ziarno nie nadaje się na przerób i paszę. Jest duże zainteresowanie rolników metodą ozonowania zboża po zbiorze.
                 
Wszechstronne możliwości ozonu znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Jego 100% skuteczność destrukcji wszelkich zanieczyszczeń, całkowita ochrona bakteriologiczna oraz brak wytwarzania rakotwórczych produktów ubocznych, jak w przypadku tradycyjnego chloru, sprawiają, iż znajduje on zastosowanie w przemyśle spożywczym, napojowym, mięsnym, mleczarskim czy kosmetycznym a także przy dezynfekcji silosów zbożowych lub ozonowania warzyw i owoców w celu przedłużenia ich świeżości.

Zaawansowana technologia ozonowania zapewniająca pełne bezpieczeństwo produktów oraz prostotę użytkowania, wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród dużej liczby przedsiębiorstw rozważających zakup tych systemów, których technologia zdobyła już szerokie uznanie i zaufanie klientów na całym świecie.Do ozonowania wody, owoców w chłodniach i klimatyzacji przemysłowej polecamy generatory ozonu zasilane tlenem. Ozon wyprodukowany z czystego tlenu jest czysty a dzięki odpowiedniemu stężeniu tlenu ozon jest bardziej reaktywny w kontakcie z bakteriami i zanieczyszczeniami z którymi się łączy a potem rozbija.

Bakterie i wirusy zabijane przez ozon:

Aspergillus Niger
Bacillus Bacteria
Bacillus Anthracis
Bacillus cereus
B. cereus
Bacillus subtilis
Bacteriophage f2
Botrytis cinerea
Candida Bacteria
Clavibacter michiganense
Cladosporium
Clostridium Bacteria
Clostridium Botulinum Spores
Coxsackie Virus A9
Coxsackie Virus B5
Diphtheria Pathogen
Eberth Bacillus.
Echo Virus 29
E-coli
Encephalomyocarditis Virus
Endamoebic Cysts Bacteria
Enterovirus Virus
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea
GDVII Virus
Hepatitis A virus
Herpes Virus
Influenza Virus
Klebs-Loffler Bacillus
Legionella pneumophila
Luminescent Basidiomycetes
Mucor piriformis
Mycobacterium avium
Mycobacterium foruitum
Penicillium Bacteria
Phytophthora parasitica 
Poliomyelitis Virus
Poliovirus type 1
Proteus Bacteria
Pseudomonas Bacteria
Rhabdovirus virus
Salmonella Bacteria
Salmonella typhimurium
Schistosoma Bacteria
Staph epidermidis
Staphylococci
Stomatitis Virus
Streptococcus Bacteria
Verticillium dahliae
Vesicular Virus
Virbrio Cholera Bacteria
Vicia Faba progeny