Informacja

Typowy okres półtrwania ozonu w zależności od temperatury.

Gazowy Ozon w lodzie

 

 

Rozpuszczono w wodzie

(pH 7 )

Czas

Temperatura

 

Czas

 

3 miesiące

-50 *C

 

30 minut

15 *C

18 dni

-35 *C

20 minut

20 *C

8 dni

-25 *C

 

15 minut

25 *C

3 dni

20 *C

 

12 minut

30 *C

1,5 minuty

120 *C

 

   8 minut

35 * C

1,5-sekund

250 *C

Wartości te są oparte na składzie termicznym, nie uwzględnia się efektów ścian ani innych efektów katalitycznych

Rzeczywisty okres półtrwania ozonu będzie znaczni krótszy, gdy w grę wchodzi obciążenie organiczne, wraz z ciśnieniem, wilgotnością i innymi czynnikami. Te wartości dają dobre wskazanie, jak szybko rozkłada się ozon, a także, jak duża temperatura czynnika wpływa na okres półtrwania ozonu.

Temperatura może odgrywać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na aplikacje ozonu. Gdy temperatura jest bardzo niska, okres półtrwania ozonu jest bardzo długi, jednak ozon jest znacznie bardziej stabilny i może nie reagować tak szybko, jak zakładamy. W przeciwieństwie do tego, gdy temperatury są bardzo wysokie, okres półtrwania ozonu może być tak krótki, że nie ma czasu na działanie ozonu, lub szybkość reakcji ozonu może być przyspieszona niewystarczająco do stworzenia pożądanej reakcji w krótszym czasie. Podczas pracy z ozonem kluczowym czynnikiem będzie utrzymanie odpowiedniego stężenia oraz temperatury.