Informacja

Promocje

Sposoby ozonowania

Sposób ozonowania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.


Do ozonowania/dezynfekcji pomieszczenia np. o powierzchni 20m2 możemy użyć generatora o wydajności 7g/h który powinien nam utrzymać stężenie ozonu w pomieszczeniu 2 - 6 ppm.
Przed przystąpieniem do ozonowania musimy zamknąć okna i drzwi oraz uszczelnić otwory wentylacyjne aby uzyskać maksymalne stężenie progowe. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie i zwierzęta, ponieważ ozon w dużym stężeniu jest bardzo szkodliwy! Generator należy ustawić w bezpiecznym, stabilnym miejscu (najlepiej na podwyższeniu) tak aby jego wlot oraz wylot nie były niczym ograniczone. Aby przeprowadzić dezynfekcję, usunąć nieprzyjemne zapach musimy utrzymać stężenie ozonu przez min. 30min. Ustawić na generatorze czas ozonowania włączyć urządzenie i opuścić pomieszczenie. Po upływie nastawionego czasu można wejść do pomieszczenia w masce gazowej całotwarzowej i otworzyć okna w celu szybkiego przewietrzenia. Z ozonowanego pomieszczenia można korzystać po minimum godzinnym wietrzeniu. Ze względu na różne powody nieprzyjemnego zapachu, może zajść potrzeba powtórnego ozonowania. Generator ozonu DS 7 obsługuje maksymalnie 70m2 (+/-161m3)

Sposób ozonowania po pożarze.

Do ozonowania po pożarach potrzebne jest bardzo duże stężenie ozonu od około 90mg/m3 (42ppm).
Generator ozonu, który poradzi sobie z takim wyzwaniem to: DS 32, DS 46, DS.64, Atom II, DST 30, DST 50.
W zależności od kubatury ozonowanego pomieszczenia musimy mieć dobrane urządzenie o odpowiedniej wydajności produkowanego ozonu. W dużym przybliżeniu możemy przyjąć zasadę 1,15g/h wytwarzanego ozonu /1m3 pomieszczenia. 
Przykładowo: dla pomieszczenia o powierzchni 16m2 i wysokości 230cm czyli około 36,8m3 odpowiednim urządzeniem do usunięcia zapachów spalenizny będzie DS 32 lub DST 30 z koncentratorem tlenu. Dla pomieszczenia około 30m2 będziemy potrzebować generatora DS 46 lub DST 50 z koncentratorem tlenu. 
Proces ozonowania możemy zacząć po usunięciu wszystkich widocznych skutków po pożarze! Ozonowanie powinno trwać minimum 45min w kilku cyklach na przemian z wietrzeniem/napowietrzeniem ozonowanej kubatury aż do uzyskania pożądanego efektu.

Ozonowanie kabin pojazdów samochodowych i układów klimatyzacji w pojazdach.


DS 7 lub DS 14 (w pozycji na 7g/h) DS 7 jest najsłabszym generatorem z rodziny DS. który nadaje się do ozonowania kabin pojazdów. W tym celu umieszczamy generator w kabinie w takim miejscu aby wlot nie był niczym zasłonięte oraz wylot miał co najmniej 30cm do przeszkody. Uruchomić pojazd /włączyć klimatyzacje na minimalną temperaturę/ nadmuch na 60% mocy /obieg zamknięty/ nadmuch na szybę. Ustawić czas na urządzeniu na 30min/włączyć generator/opuścić kabinę i zamknąć szczelnie pojazd.
Po zabiegu otworzyć drzwi pojazdu i wietrzyć przez minimum 10min. DS 14 lub DS 32 w pozycji 14g/h ozonować przez 20min. Pojazdy można ozonować również metodą z generatorem ozonu na zewnątrz poprzez rurę elastyczną. Takie rozwiązanie umożliwiają generatory ozonu oznaczone literką "R" w nazwie.

Ozonowanie auta poprzez przewód elastyczny. 

ozonowanie auta   ozonowanie samochodu

Poniższe zdjęcia pokazują narastające stężenie ozonu w samochodzie typu Van w czasie 3min. Pomiar był wykonywany miernikiem A-21
Jak ozonować samochódOzonowanie samochoduOzonowanie klimySposób ozonowaniaozonator samochodowy
 

Ozonowanie klimatyzacji stacjonarnej generatorem przedmuchowym.


Do ozonowania klimatyzatora w pomieszczeniu o dużej kubaturze można zastosować ozonator przepływowy z otwartą komorą ozonową i przewód elastyczny o średnicy 120mm. Podłączamy  jeden koniec przewodu do generatora ozonu z króćcem wylotowym a drugi mocujemy przy spliterze klimatyzacji w miejscu zasysania powietrza.  Ustawiamy generator ozonu na pełną moc, ustawiamy na sterowniku czas np. 45min, włączamy ozonator i wychodzimy. Urządzenie  wydmuchuje ozon z kanału ozonowego przez przewód elastyczny wprost w układ klimatyzatora przetwarzając około 320m3/min. Cały proces odbywa się automatycznie bez narażania zdrowia osoby wykonującej zabieg. Po ozonowaniu musimy przewietrzyć całe pomieszczenie aby ozon się ulotnił. Dzięki takiemu rozwiązaniu usługa odgrzybiania będzie skuteczna ponieważ główne stężenie ozonu przechodzi  przez klimatyzator i nie ma tu większego znaczenia stężenie progowe uzyskiwane w pomieszczeniu.
Do takiego zabiegu można użyć wszystkie generatory ozonu  z wyjściem umożliwiającym zamontowanie przewodu elastycznego 100mm lub 120mm np. DS 32 R o wydajności  produkcji ozonu 32000mg/h.


Ozonowanie klimatyzacji stacjonarnej generatorem zasilanym tlenem.


Zabieg odgrzybiania klimatyzatora można również wykonać za pomocą generatora ozonu z zamkniętą komorą ozonową DST. Generator ten współpracuje z ciśnieniowym  koncentratorem tlenu co sprawia że ozon wychodzący z urządzenia jest silnie skondensowany i bardziej trwały niż ozon produkowany w procesie przepływu powietrza atmosferycznego przez ozonator.
Urządzenie DST  tłoczy ozon do węża sylikonowego o średnicy zewnętrznej 8mm co umożliwia wygodne wprowadzenie go w dowolne miejsce.


Ozonowanie chłodni, zbiorników, owoców i warzyw w przechowalniach.


Do ozonowania szczelnych kubatur jak np. chłodnie lub zbiorniki należy używać ciśnieniowego generatora ozonu o zamkniętej budowie z rodziny DST. Generator ten współpracuje z ciśnieniowym  koncentratorem tlenu co sprawia że ozon wychodzący z urządzenia jest silnie skondensowany i bardziej trwały niż ozon produkowany w procesie przepływu powietrza atmosferycznego przez ozonator. Urządzenie DST  tłoczy ozon do węża sylikonowego o średnicy zewnętrznej 8mm co umożliwia wprowadzenie go do szczelnej komory przez niewielki otwór. Jest to jedyna metoda ozonowania w warunkach podwyższonej wilgotności oraz innych niepożądanych dla elektroniki.
Warzywa lub owoce w komorze przechowalniczej można utrzymywać w kontrolowanej atmosferze ozonu co znacznie wydłuża je w doskonałej kondycji. Ozon unieszkodliwia szarą pleśń, bakterie gnilne i wiele innych które w normalnych warunkach dość szybko rozwijają się na żywności.
Do kontrolowania stężenia ozonu należy stosować sterowniki elektroniczne jak np. OS-4 lub OS-6 firmy Ecosensors . Umożliwiają one ustawienie zakresu stężenia ozonu jaki ma się utrzymywać w wyznaczonej kubaturze.  Sterowniki mogą współpracować z wyznaczonymi generatorami z rodziny DS. i wszystkimi DST. 
Do utrzymywania stężenia w komorach przechowalniczych lub dużych kubaturach najlepiej zastosować wydajne generatory przemysłowe o budowie monolitycznej Atom III lub Stardust One. Mieszczą one w swojej obudowie zespół wytwornicy tlenu, zespół filtrów, układ wytwornic ozonu oraz elektronikę sterującą zaś obudowa jest zrobiona z wytrzymałej na trudne warunki stali kwasoodpornej lub blachy malowanej proszkowo.

Podane powyżej wskazówki są orientacyjne i nie są wiążącą instrukcją wykonywania zabiegów ozonowania.