Informacja

Ozonator wody Atom water 100 PLC

Nowy produkt

System ozonowania wody Atom water 100 jest w pełni automatycznym urządzeniem do produkcji wody ozonowanej. Dzięki swojej budowie może być mobilną stacją ozonowania w miejscu mycia zakładu lub stacjonarnym urządzeniem do dezynfekcji wody albo produkcji wody, jako silnego dezynfekantu w dalszych procesach technologicznych.

Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu zasilania w wodę sieciową lub procesową oraz energii elektrycznej.

Mycie i odkażanie wodą ozonowaną niweluje ilość bakterii i poprawia właściwości organoleptyczne produktów spożywczych. W urządzeniu została zastosowana technologia wykorzystania ozonu w sposób przyjazny środowisku, bazująca tylko na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Ozon rozkłada się w 100% do czystego tlenu po procesach technologicznych, a produkty spożywcze i urządzenia infrastruktury technologicznej nie wymagają ponownego płukania. Dzięki temu obniżamy ilość zużywanej wody, skracamy czas awarii i wprowadzenia urządzeń do ponownego użycia.

Dla ułatwienia i rozszerzenia funkcjonalności generatora ozonu wszystkie funkcje użytkowe sterowane są poprzez dotykowy wyświetlacz umieszczony na ścianie frontowej urządzenia.

Sterownik umożliwia wykonywanie następujących funkcji:

a)      Ozonowanie wody dla wcześniej zdefiniowanych stężeń np. 1ppm w wodzie dla truskawek.

b)      Ozonowanie wody automatycznie do zdefiniowanych punktów z miernikiem ozonu w wodzie (opcja dod. )

c)      Ozonowanie wody na zadany czas.

d)      Ozonowanie wody ze zdalnym sterowaniem ( start / stop razem z linią produkcyjną )

e)      Ozonowanie / gazowanie na zadany czas np. pomieszczenia (opcja dodatkowa )

f)       Wyzwolenie produkcji wody ozonowanej po wykryciu przepływu wody

g)      Wyłączenie produkcji wody ozonowanej po wykryciu braku przepływu wody

Dodatkowo sterownik PLC sygnalizuje i umożliwia zabezpieczenie urządzenia przed:

a)      Nadmiernym ciśnieniem wody

b)      Zbyt niskim ciśnieniem wody

c)       Produkcją ozonu bez przepływu wody

d)      Nadmierną temperaturą podzespołów

e)      Niekontrolowanym wyciekiem ozonu ( opcja )

Więcej szczegółów

117 000,00 zł brutto

95 121,95 zł netto

 • Ozonowanie wody

  To szybki i wydajny proces dezynfekcji wody w porównani z innymi związkami jak chlor i dwutlenek chloru. Jest też gazem naturalnym i nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych jak to ma miejsce z urzydziem innych dezynfektantów.

  Ozonowanie jako zaawansowany proces utleniania wykorzystywane jest w procesach technologicznych, ponieważ:

  • przyśpiesza niektóre reakcje chemiczne (np. utlenianie)
  • wspomaga procesy filtracyjne przez aglomeracje cząsteczek
  • pozwala efektywnie usunąć m.in. żelazo, mangan i amoniak
  • przyspiesza utlenianie mikrozanieczyszczeń oraz naturalnej materii organicznej
  • przywraca wodzie naturalną barwę i krystaliczną przejrzystość
  • usuwa z wody nieprzyjemny smak i zapach
  • zapewnia czystość mikrobiologiczną - usuwa bakterie, wirusy, ich spory i cysty oraz pleśnie i grzyby

  Zastosowania w przemyśle

  Wykorzystując generatory ozonu lub wodę nasyconą ozonem, ozonowanie można stosować do:

  • do płukania i dezynfekcji butelek, zbiorników i instalacji,
  • w produkcji spożywczej do uzdatnienia wody produkcyjnej i technologicznej,
  • przy produkcji wody mineralnej,
  • do mycia i dezynfekcji owoców, jarzyn, warzyw i mięs - opóźnia psucie się i przejrzewanie
  • do dezynfekcji pomieszczeń
  • przy produkcji lodu – wydłuża trwałość mrożonek,
  • przy hodowli ryb w stawach – w procesach ciągłego uzdatniania wody i jej napowietrzania,
  • w basenach kąpielowych do usuwania (utleniania) zanieczyszczeń oraz dezynfekcji wody
  • w obiegach zamkniętych odzyskiwania wody w kąpielach mineralnych,
  • do mineralizacji, oczyszczania i odbarwiania ścieków,
  • do usuwania nieprzyjemnych zapachów - dezodoryzacja

  Dezynfekcja

  Usuwanie organizmów chorobotwórczych oraz pierwot­ niaków Giardia lamblia i Cryptosporidum parvum jest jed­ nym z głównych celów uzdatniania wody do picia. W tabeli 1 zestawiono wartości iloczynu CT wymagane w celu inakty­ wacji 99% najważniejszych organizmów patogennych. Ozon jest najsilniejszym środkiem dezynfekcyjnym oraz jedynym skutecznym czynnikiem zapewniającym inaktywację cyst oraz oocyst pasożytniczych pierwotniaków.

  Usuwanie herbicydów i pestycydów

  Większość tych substancji jest skutecznie utleniana pod­ czas pełnego procesu oczyszczania wody zaczynającego się od ozonowania wstępnego, a kończącego się na połączeniu ozonowania z sorpcją na granulowanym węglu aktywnym

  Tabela 1. Wartości iloczynu CT wymagane do inaktywacji 99% (21og) mikroorganizmów w temperaturze 5+25 °C (1)

   

  Mikroorganizm

  Ozon pH=6+7       

  Chlor pH=6+7        

  Chloroamina pH=8+9      

  Dwutlenek chloru pH=6+7  

  Escherichia coli

  0,02

  0,03+0,05

  95+180

  0,4+180

  Poliowirus 1

  0,1+0,2

  1,1+2,5

  770+3500

  0,2+6,7

  Rotawirus

  0,006+0,06

  0,01+0,05

  2810+6480

  0,2+2,1

  Giardia lamblia (cysty)

  0,5+1,6

  30+150

  750+2200

  10+36

  Cryptosporidiumparvum (oocysty)

  2,5+18,4

  7200

  7200(1109)

  78(1109)

  Dane techniczne:

  • Wydajność O3                -- 100g/h
  • Stężenie ozonu w wodzie -- 0,05 - 12mg/l
  • Ciśnienie gazu               -- 1bar
  • Przepływ wody                 -- 6m3/h
  • Ciśnienie wody do           -- 5,5 bar                          
  • Przepływ gazu                 -- max 10L/min
  • Gaz zasilający                 -- tlen (z wewnętrznego koncentratora)
  • Regulacja wydajności    -- ręczna i automatyczna 0-100%
  • Regulacja przepływu      -- rotametr akrylowy 2-20L/min (wewnętrzny)
  • Destruktor ozonu             -- 70%
  • Zbiornik mieszający         -- 43L
  • Napięcie zasilania           -- 230V
  • Pobór prądu                    -- 2300W
  • Waga urządzenia              -- 176 kg

  Wymiary:

  •    Szerokość  1000 mm
  •    Głębokość   600 mm
  •    Wysokość  1620 mm

  Zabezpieczenia:

  • Termiczne
  • Przeciwprzepięciowe
  • Zwarciowe
  • Przeciążeniowe
  • Braku wody
  • Braku ciśnienia
  • Wycieku ozonu ( opcjonalnie za dodatkową opłatą )

  Obudowa generatora – stal kwasoodporna

  Koła jezdne – obrotowe

  Wyjścia / wejścia połączeniowe i zasilające:

  • Kabel zasilający
  • Wtyk wyjścia ozonu

  Podłączenia wodne:

  • Wejście wody surowej    1”
  • Wyjście wody ozonowej 1”

  Panel sterowania:

  • Panel dotykowy

   Zestaw obejmuje:

  • Generator ozonu Atom water 100 PLC
  • Maska przeciwgazowa
  • Kabel sieciowy

   

  Gwarancja 2 lata

   

  Serwis coroczny – płatny – gwarancja dożywotnia przy corocznym serwisowaniu (koszt serwisu TU)

   

  1. Automatyczny miernik ozonu w wodzie nie wchodzi w skład generatora ozonu Atom water 100.
  2. Miernik ozonu w powietrzu nie wchodzi w skład generatora ozonu Atom water 100.